PBL-rapport over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa

Auteur(s): Strengers, B. Elzenga, H.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa

Verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen

Voor biomassa lijkt in een klimaatneutrale, circulaire economie een belangrijke rol weggelegd. Tegelijkertijd is er veel maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van (grootschalige) productie en het gebruik van verschillende soorten biomassa voor energie, chemie en materiaaltoepassingen. Hoeveel duurzame biomassa in de toekomst beschikbaar is en welke toepassingsmogelijkheden verantwoord zijn, hangt vervolgens sterk af van het perspectief dat men hanteert.

Het kabinet wil een breed gedragen integraal duurzaamheidskader voor alle typen biomassa opstellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daartoe aan de SER gevraagd hier advies over uit te brengen. Als input daarvoor is het PBL verzocht de beschikbaarheid en de optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland in te schatten.

Overige informatie

Author(s) Strengers, B. Elzenga, H.
Published by PBL
Report number 4188
Document type Report
Number of pages 120
Full text available