Alle bestaande woningen aardgasvrij in 2050. Wie moet wat, wanneer en hoe doen?

Auteur(s): Tigchelaar, C.
Downloads

“In 2050 moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn.” (Ollongren, 2018). Het streven is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woning aardgasvrij te maken om in 2050 de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving nagenoeg tot nul te hebben gereduceerd.

Er zijn twee achterliggende doelen:

  • Het terugbrengen van de vraag naar aardgas om de afhankelijkheid van gas uit Groningen voor de leveringszekerheid te verminderen.(Rijksoverheid, 2018)
  • Het nagenoeg tot nul terugbrengen van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving om invulling te geven aan de klimaatafspraken in het Parijs akkoord.

Het doel van deze studie is om inzichtelijk te maken welke acties nodig zijn om een dergelijk doel te realiseren. Centraal hierbij staat de vraag: “Wie moet wat, wanneer en hoe doen om alle woningen aardgasvrij te krijgen in 2050”.

Overige informatie

Author(s) Tigchelaar, C.
Published by ECN part of TNO
Report number TNO 2019 P10909
Document type Report
Number of pages 117
Full text available