TNO is in 2022 in opdracht van het ministerie van EZK een kennisprogramma inwonerparticipatie
gestart om ondersteuning te bieden aan de opgaven van de RES (Regionale Energiestrategie). Het
kennisprogramma heeft als doel om NP RES, IPO, VNG en BZK door middel van onderzoek te helpen
hun ondersteuningsmiddelen (door) te ontwikkelen.

In dit kader is een vragenlijstonderzoek gestart onder gemeenten over inwonerparticipatie
bij het ontwikkelen van wind- en zonneparken en de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk
(waaronder energieopslag).

Doel van het onderzoek is inzicht te geven in:

 1. Wat er allemaal al gebeurt op het gebied van inwonerparticipatie voor zonne- en
  windparken en het elektriciteitsnetwerk. Dit is bedoeld om een realistisch beeld te geven,
  in plaats van anekdotische verhalen in bijvoorbeeld de media. De vragenlijst is
  nadrukkelijk niet bedoeld als controle of verantwoording van gemeenten. De resultaten
  worden zodanig gepubliceerd dat ze niet herleidbaar zijn naar een specifieke gemeente.
 2. De ondersteuningsbehoeften van gemeenten op het gebied van inwonerparticipatie,
  zodat o.a. RES regio’s, NP RES en de Rijksoverheid hierop in kunnen spelen. Op basis van
  de resultaten van vorig jaar zijn bijvoorbeeld o.a. door NP RES trainingen ontwikkeld over
  desinformatie en polarisatie.

Printbare versie vragenlijst

Hieronder is de printbare versie van de vragenlijst in te zien. Het document is ook als download beschikbaar.

Eerdere resultaten vanuit het Kennisprogramma Inwonerparticipatie

Periodiek Overzicht 2022

Versnelstudie Burgerberaden 2022

Meer informatie

Meer informatie over het Kennisprogramma Inwonerparticipatie is te vinden op TNO kennisprogramma inwonerparticipatie | Energieparticipatie.nl – Dé leeromgeving voor participatie bij duurzaam opwekken.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie