Divestment from fossil fuels: is it accelerating the energy transition?

Authors: Donker, J. Halstead, M.
Downloads

DESINVESTERING UIT FOSSIELE BRANDSTOFFEN: VERSNELT HET DE ENERGIETRANSITIE?

Bijna een decennium geleden startte de discussie over desinvestering in fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld dat een pensioenfonds niet langer zou moeten investeren in kolen. De directe impact van desinvesteringen op de vermindering van CO2-uitstoot blijkt tot nu toe beperkt, maar de desinvesteringsbeweging heeft wel indirecte effecten gehad. Zo draagt het bij aan een grotere bewustwording voor de noodzaak van klimaatactie en steun voor klimaatbeleid.

In dit paper (Engels) meer toelichting over desinvestering, hoe deze beweging is ontstaan en de impact ervan op de energietransitie.

Additional information

Author(s) Donker, J. Halstead, M.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P11958
Document type Paper
Number of pages 5
Full text available