Het Datapakket Eindgebruikerskosten geeft kwantitatieve informatie over de eindgebruikerskosten van de warmtetransitie, gekoppeld aan de warmtestrategieën die daarvoor in de Leidraad worden gepresenteerd. Gemeenten kunnen het Dashboard Eindgebruikerskosten in de Excel file gebruiken bij het opstellen van de transitievisie warmte. Het technisch achtergrondrapport behandelt de verantwoording van de gekozen methodiek, de uitgangspunten, aannames en de bandbreedtes. Kijk voor meer informatie over het Datapakket Eindgebruikerskosten op de website van het Expertise Centrum Warmte.