Samen lokaal in beweging

Laatst gewijzigd op:

Lokale initiatieven spelen een belangrijke rol in het realiseren van de energietransitie. Dit praktische werkboek voor verduurzaming van wijken en dorpen is ontwikkeld in samenwerking met de stichting Buurkracht, die door het hele land burgerinitiatieven organiseert en ondersteunt.

Praktische tips en tools

Het werkboek ‘Samen lokaal in beweging’ (SLIB) beschrijft het traject om meer mensen te betrekken en ze te motiveren om acties in gang te zetten gericht op de energietransitie. Aansluiting bij bestaande initiatieven, ook van heel andere aard, kan daarbij slim zijn. Het werkboek biedt een stappenplan met praktische tips en tools. Het kwam tot stand met medewerking van twee lokale initiatieven in het Friese dorp Nij Beets en de wijk Zuiderburen in Leeuwarden. Hier werd de aanpak van TNO en Buurkracht in de praktijk getoetst.

Door jullie onderzoek is het proces op gang gekomen om samen met de scholen en de commissie van de Spelweek een project op te zetten over duurzaamheid.” (Sietske Dijkstra Postma – Nij Beets)

Stappenplan

De aanpak bestaat uit vier stappen. De eerste is het in kaart brengen van wensen en waarden in de buurt met de Wensenkaart. Dat ‘dwingt’ het lokale initiatief na te denken over wat er echt speelt in hun omgeving, wat ze belangrijk vinden en zo gerichte keuzes te maken.

De tweede stap bestaat uit het gezamenlijk vaststellen van de rode draad en vervolgactiviteiten. Waar moet de aandacht naar uit gaan? Er worden verbanden zichtbaar tussen zaken die mensen echt bezig houden, bijvoorbeeld energie, afval, verkeer, of eenzaamheid. Een succesvol initiatief op sportgebied kan uitgangspunt worden om met verduurzaming aan de slag te gaan.

Stap drie is het maken van een concreet plan en zo sociale cohesie te stimuleren. Het werkboek bevat een checklist om de doelgroep, kernactiviteiten, mensen en middelen, communicatie, kosten en opbrengsten en meer vast te stellen.

Stap vier is het evalueren van de eerste drie stappen. Daarin is het van belang ook verbeterpunten en negatieve ervaringen te benoemen om ervan te leren.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie