Downloads

Hoe voorkomen we energiearmoede? De transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar een duurzame energiehuishouding is veel meer dan een technische innovatie. Minstens zo belangrijk zijn de vraagstukken op sociaal gebied. Het succes van de energietransitie staat of valt bij draagvlak en acceptatie in de samenleving. TNO doet onderzoek naar de energietransitie en acceptatie daarvan op zowel technisch als sociaal gebied, zodat consumenten, overheden en bedrijven steeds de juiste keuzes kunnen maken.

De energietransitie kan winnaars en verliezers opleveren. TNO doet onderzoek naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem. Zonder specifieke inspanningen om een rechtvaardige overgang te waarborgen, zal niet iedereen er evenveel baat bij hebben. Het vergroten of bestendigen van bestaande ongelijkheid als onbedoeld gevolg van de energietransitie, kan de maatschappelijke steun voor die transitie ondermijnen.

Tot nu toe ontbreekt het Nederland aan een alomvattend kader om energiearmoede te meten, te monitoren en te bestrijden. Koen Straver, energiearmoede-expert van TNO, heeft met partners een white paper geschreven over de energiearmoede problematiek, met bevindingen en inzichten uit onderzoek en het rapport over energiearmoede van TNO en partners. Daarbij bespreekt hij de drie innovatieve maatregelen om tot een effectief beleid voor een rechtvaardige energietransitie te komen.

Overige informatie

Author(s) Straver, K. Mulder, P. Middlemiss, L. Hesselman, M. Feenstra, M. Tirado Herrero, S.
Published by TNO
Report number 882098
Document type Whitepaper
Number of pages 37
Full text available