Veel gedoe om iets?! De waarde van conflict in de energietransitie

Auteur(s): Spruit, S. Grift, E. van de Rodhouse, T. Taebi, B. Pesch, U. Correljé, A. Cuppen, E.
Downloads

De Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft werkt sinds 2015 aan een onderzoeksprogramma over maatschappelijke conflicten en de betrokkenheid van burgers bij besluitvorming rond energieprojecten. Conflicten zijn waardevol, omdat ze een uiting zijn van betrokkenheid. Burgers zoeken immers de confrontatie omdat een onderwerp hen aan het hart gaat. Zo wordt zichtbaar welke waarden zij belangrijk vinden. Het onderzoeksprogramma richt zich op de vraag hoe dergelijke conflicten te benutten zijn in de besluitvorming. Bij de energietransitie gaat het namelijk niet alleen om de milieuwaarden of economische waarden, maar ook om procedurele en democratische waarden: wie mag meedenken, wie neemt de beslissingen, hoe vinden afwegingen plaats? Door conflicten te bestuderen maken we inzichtelijk welke waarden op welke momenten cruciaal zijn.

Dit magazine geeft de belangrijkste inzichten uit het onderzoek van TU Delft weer. TU Delft hoopt u als lezer nieuwe ideeën te geven over conflicten, en hun waarde in de energietransitie. Als het onderzoek één ding aantoont is het dat het fnuikend is om snel te denken in (technische) oplossingen. De energietransitie is een complex maatschappelijk proces, met een diversiteit aan voorkeuren en belangen. Een brede blik op de borging van soms tegenstrijdige waarden is cruciaal voor democratische besluitvorming. Na een korte inleiding in de energietransitie behandelt dit magazine vier stellingen die het onderzoeksteam vaak is tegengekomen in ons onderzoek, maar waar ze grote vraagtekens bij willen zetten. Aan de hand van deze stellingen behandelen ze de belangrijkste resultaten. Aan het eind kunt u een zelftest maken, om na te gaan hoe u zelf omgaat met waarden. Ook de positie als onderzoekers in het energiedebat komt aan bod. Immers, de energietransitie vraagt van alle belanghebbenden voortdurende reflectie op zowel de eigen rol als eigen én andermans waarden en posities.

RESPONSE team van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft

Overige informatie

Author(s) Spruit, S. Grift, E. van de Rodhouse, T. Taebi, B. Pesch, U. Correljé, A. Cuppen, E.
Published by TU Delft
Report number
Document type Magazine
Number of pages 30
Full text available