TNO Kennisinbreng Mobiliteit voor Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019. NRMM, Binnenvaart en Zeevaart

Auteur(s): Wilde, H.P.J. de et al.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

In dit TNO-rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de meest recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor zes deelgebieden. Hierbij geven we per deelgebied een inschatting van de gevolgen van deze ontwikkelingen op de toekomstige uitstoot van CO2– en/of luchtverontreinigende stoffen.

Overige informatie

Author(s) Wilde, H.P.J. de et al.
Published byTNO en PBL
Report numberTNO 2019 P12134
Document typeRapport
Number of pages87
Full textavailable

Website by Webroots