TNO Kennisinbreng Mobiliteit voor Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019. NRMM, Binnenvaart en Zeevaart

Auteur(s): Wilde, H.P.J. de et al.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

In dit TNO-rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de meest recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor zes deelgebieden. Hierbij geven we per deelgebied een inschatting van de gevolgen van deze ontwikkelingen op de toekomstige uitstoot van CO2– en/of luchtverontreinigende stoffen.

Overige informatie

Author(s) Wilde, H.P.J. de et al.
Published by TNO en PBL
Report number TNO 2019 P12134
Document type Rapport
Number of pages 87
Full text available