Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland

Auteur(s): Leguijt, C. (CE)
Downloads

De energietransitie is een complexe puzzel, waarin veel verschillende factoren sterk met elkaar verweven zijn. Hoe ontwikkelt vraag en aanbod zich? Welke energiebronnen en energiedragers zijn beschikbaar of moeten er worden ontwikkeld? Omdat niet precies te voorspellen is hoe zaken zich ontwikkelen, worden verschillende scenario’s ontwikkeld. Van daaruit kan worden gezocht naar de optimale samenstelling bij verschillende ontwikkelingen. 

Impact energietransitie

Deze systeemstudie is een verkenning van de impact die de energietransitie heeft op de (huidige) energie-infrastructuur en de benodigde oplossingen voor 2030 en 2050 in Zuid-Holland. Daarvoor is een vijftal scenario’s opgesteld, één voor 2030 en vier voor 2050. De scenario’s geven invulling aan de transitie naar klimaatneutraal in 2050. De totale vraag naar energie in 2050 varieert per scenario, van 9% krimp tot 27% groei ten opzichte van nu. De vraag naar elektriciteit neemt ondanks de inzet op besparing sterk toe in alle scenario’s. Dit komt door elektrificatie in de mobiliteit, in de industrie en van een deel van de warmtevraag.

Energiebronnen en energiedragers

Ook de vraag naar waterstof neemt sterk toe, afhankelijk van het scenario. Tot slot verandert de productie van elektriciteit ingrijpend, met aanlanding van grote vermogens vanuit wind op zee op de Maasvlakte en met de groeiende inzet van zon-PV en van wind op land. Al deze wijzigingen hebben stevige impact op de infrastructuren.

Kijk hier voor meer scenario’s voor de energie-infrastructuur >>

Overige informatie

Author(s) Leguijt, C. (CE)
Published by CE Delft
Report number 21.200140.004
Document type Rapport
Number of pages 157
Full text available