Routekaart elektrificatie in de industrie

Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Rapport Routekaart Elektrificatie Infograpic (Laatst aangepast op: 2021-10-20 14:41:27)

In het Klimaatakkoord van 2019 is elektrificatie benoemd als een belangrijke optie voor het reduceren van CO2-emissies van de industrie in 2030. Wat zijn de implicaties daarvan voor de hernieuwbare energieproductie? Is opschaling van de ambitie voor de hernieuwbare-energieproductie nodig om de industrie te voorzien? De Routekaart elektrificatie in de industrie brengt het pad en de uitdagingen in beeld tot en met 2050.

De Routekaart elektrificatie schetst de belangrijkste stappen om grootschalige elektrificatie van de industrie te realiseren, inclusief de onderbouwing bij de bevindingen van de routekaart en een toelichting op het achterliggende proces.

Potentieel voor elektrificatie in de industrie

Allereerst wordt ingegaan op het technisch potentieel voor elektrificatie in de industrie in 2030, 2040 en 2050. Er wordt onderscheid gemaakt tussen elektrificatie van de huidige industrie, verdeeld naar clusters en sectoren, en de elektriciteitsvraag van nieuwe industrie. Voor de ontwikkelingen richting 2050 is de het tempo van ontwikkeling van technologie, en de invloed van alternatieve opties voor CO2-emissiereductie meegenomen.

Techniek en innovatie

Industriële elektrificatie heeft gevolgen voor de opwek en infrastructuur, wat op zijn beurt invloed heeft op de realisatie van het technisch potentieel voor elektrificatie. Verschillende systeemuitdagingen en optimalisatiemogelijkheden komen aan bod. Ook innovatie en de noodzakelijke ondersteuning voor opschaling en integratie van technologie worden beschreven, omdat die medebepalend zal zijn voor de snelheid van implementatie.

Randvoorwaarden

Naast techniek zijn er andere randvoorwaarden van belang voor de realisatie van elektrificatie in de industrie. Onder andere beleidsdoelen en instrumenten voor industriële elektrificatie en de financiële en operationele randvoorwaarden voor bedrijven worden toegelicht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aanpassingen die nodig zijn om elektrificatie op korte termijn mogelijk te maken en aanbevelingen voor middellange termijn.

Overige informatie

Author(s)
Published by Topsector Energie
Report number
Document type Nieuwbericht
Number of pages
Full text available