Participatieproces bij de Utrechtse RES’en

Auteur(s): Peuchen, R.A. Bijvoet, J.
Downloads

Burgerparticipatie vormgeven binnen de energietransitie

 

Het is noodzakelijk, maar ook ingewikkeld: burgerparticipatie binnen de energietransitie. Het ontwikkelen van regionale energiestrategieën (RES) vraagt om een ander soort besluitvorming. Dit biedt de mogelijkheid om het participatieproces voor bewoners opnieuw onder de loep te nemen. De Provincie Utrecht liet onderzoek doen voor drie RES’en in de overgangsfase tussen het opstellen van de concept-RES en de RES 1.0. Daaruit kwam een inspiratieplaat van het participatietraject met daarin verwijzingen naar instrumenten om participatie vorm te geven. Nuttige informatie voor andere regio’s die in dit proces zitten!

In de 30 RES regio’s wordt gewerkt met een concept-RES waarin zoekgebieden voor hernieuwbare ruimtelijke energieprojecten zijn gedefinieerd. In de RES 1.0 wordt dit concreter gemaakt richting meer specifieke locaties. Daarbij komen de effecten van de energietransitie steeds dichterbij voor bewoners. Plaatshechting (“place attachment”), lokale wederkerigheid, de geschiedenis van een gebied, het vertrouwen van bewoners in de lokale overheid en de houding ten opzichte van duurzame energie spelen daarin een rol.

Verschillende modellen kunnen ondersteunen bij het in kaart brengen van deze aspecten. TNO en TwynstraGudde onderzochten in opdracht van de Provincie Utrecht wat nodig is om participatie in de RES 1.0 concreter te maken. In de afbeelding is het proces van voorbereiding via uitvoering naar de RES 1.0 en verder inzichtelijk gemaakt. Je vindt daar ook directe links naar de modellen die kunnen ondersteunen in het participatieproces en participatietraject.

Lees hier het volledige rapport met de vragen, discussies en voorbeelden van de RES-regio’s Foodvalley, U16 en Amersfoort in de provincie Utrecht.

Overige informatie

Author(s) Peuchen, R.A. Bijvoet, J.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P11692
Document type Report
Number of pages 29
Full text available