Nul op de Meter – Hoe verder met energierenovatie?

Auteur(s): Hanzehogeschool Groningen Kenniscentrum NoorderRuimte Entrance | Centre of Expertise Energy
Downloads

Woningcorporaties in Nederland hebben in de afgelopen jaren al duizenden woningen verbeterd naar Nul op de Meter. Voor bewoners is zo’n verbouwing een ingrijpende operatie. De woning moet voor een groot deel worden leeggeruimd en een verbouwing geeft nu eenmaal lawaaioverlast, stof en rommel. Ook komen er dagelijks mensen over de vloer. Soms kunnen bewoners tijdelijk terecht in een wisselwoning, maar ook dat grijpt in de gewone leefsituatie in. Voor een ingrijpende omslag als de transitie naar energieneutraliteit is draagvlak onder bewoners van groot belang.

Deze brochure vormt de afsluiting van het SIA-RAAK onderzoeksproject ‘Op naar beter, Nul op de Meter!’, uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen. In het project is samen met partners onderzoek gedaan naar de evaluatie van Nul op de Meter-renovatie vanuit het perspectief van bewoners. Aan het project hebben vele studenten meegewerkt, als afstudeerder of in het kader van een buitenwerkplaats of vastgoedlab. Uit het onderzoek bleek dat een positieve ervaring van bewoners met NOM-renovatie cruciaal is voor het succes van renovatieprojecten. Laagdrempelige informatie aan bewoners is essentieel; zij weten soms niet hoe om te gaan met de nieuwe installaties en hebben regelmatig moeite om Nul op de Meter te realiseren. Verder bleek dat vooral bewoners met een lage sociaaleconomische status (SES) weinig participeerden bij de voorbereiding van projecten.

Bij de afsluiting van het project willen we niet alleen terugkijken, maar vooral verkennen welke ideeën er in het werkveld leven over aanpakken en methoden om energierenovatie te versnellen. Deze brochure laat vooral partijen uit de praktijk aan het woord; hoe kijken zij naar de toekomst van energierenovatie?

Overige informatie

Author(s) Hanzehogeschool Groningen Kenniscentrum NoorderRuimte Entrance | Centre of Expertise Energy
Published by Hanzehogeschool Groningen
Report number nvt
Document type Brochure
Number of pages 60
Full text available