Klimaatwinst door systeemintegratie op de Noordzee

Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Download Icon North Sea Energy I Klimaatwinst door systeemintegratie op de Noordzee (Laatst aangepast op: 2018-11-27 13:14:30)

Abstract

Het Nederlandse deel van de Noordzee zal een spil zijn in het versnellen van de energietransitie om
de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Afname van offshore olie- en gasproductie
tezamen met een groeispurt van wind op zee zijn hier twee belangrijke trends voor de komende
decennia. Kansen voor klimaatwinst ontstaan bij het maken van slimme koppelingen tussen offshore
windenergie en gasinfrastructuren. In het North Sea Energy programma (NSE) zijn verschillende
technische opties voor systeemkoppeling van offshore olie- en gasinfrastructuren met die van
windenergie in detail verkend. Zowel de technische als economische haalbaarheid is hiervan in kaart
gebracht. De analyses laten zien dat economisch zinvolle opties in het verschiet liggen. Voorbeelden
hiervan zijn het elektrificeren van olie- en gasplatformen, (her)-gebruik van gasinfrastructuren voor
transport van windenergie in de vorm van waterstof, en hergebruik van lege gasvelden voor de
ondergrondse opslag van CO2.
Het NSE-programma biedt nieuwe inzichten door offshore systeemintegratie vanuit verschillende
kanten te belichten. De gevolgen voor ruimtegebruik, kosten en baten voor het milieu, de impact van
systeemintegratie op verschillende economische sectoren en belanghebbenden, en de impact op de
arbeidsmarkt zijn hier goede voorbeelden van. Ondanks dat het NSE-programma nog maar net is
gestart laat het al een beeld van synergieën zien die bij een integraal plan voor de energietransitie op
de Noordzee in meer of mindere mate kunnen worden gerealiseerd.
Er zijn kansen voor milieu en klimaat, maar ook voor het bedrijfsleven en voor de Nederlandse
schatkist wanneer offshore sectoren en maatschappelijke partijen naar synergie zoeken. Om dit
mogelijk te maken worden enkele concrete acties voorgesteld:
– Het opstellen van een visie en actieplan voor offshore systeemintegratie als onderdeel van de
Noordzeestrategie is wenselijk. De Rijksoverheid zou sturing kunnen geven door de
samenwerking op de Noordzee verder te bevorderen en in analogie met wind op zee hiervoor
haar staatsbedrijven TenneT, Gasunie en EBN in te zetten.
– Op korte termijn is er extra marktstimulering nodig om CO2-besparing te realiseren. Dit is
nodig om grootschalige investeringen in systeemintegratie die tot klimaatwinst leiden
rendabel te maken en zo de energietransitie te versnellen.
– De derde actie die wordt voorgesteld is om het regelgevend kader tijdig op orde te hebben,
zodat dit geen barrière wordt die de implementatie van systeemintegratie opties vertraagt.

Overige informatie

Author(s)
Published bywww.north-sea-energy.eu
Report number
Document typeReport
Number of pages16
Full textnot-available

Website by Webroots