Klimaatwinst door systeemintegratie op de Noordzee

Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Het Nederlandse deel van de Noordzee zal een spil zijn in het versnellen van de energietransitie om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Afname van offshore olie- en gasproductie tezamen met een groeispurt van wind op zee zijn hier twee belangrijke trends voor de komende decennia. Kansen voor klimaatwinst ontstaan bij het maken van slimme koppelingen tussen offshore windenergie en gasinfrastructuren. In het North Sea Energy programma (NSE) zijn verschillende technische opties voor systeemkoppeling van offshore olie- en gasinfrastructuren met die van windenergie in detail verkend. Zowel de technische als economische haalbaarheid is hiervan in kaart gebracht. De analyses laten zien dat economisch zinvolle opties in het verschiet liggen. Voorbeelden hiervan zijn het elektrificeren van olie- en gasplatformen, (her)-gebruik van gasinfrastructuren voor transport van windenergie in de vorm van waterstof, en hergebruik van lege gasvelden voor de ondergrondse opslag van CO2.

Het NSE-programma biedt nieuwe inzichten door offshore systeemintegratie vanuit verschillende kanten te belichten. De gevolgen voor ruimtegebruik, kosten en baten voor het milieu, de impact van systeemintegratie op verschillende economische sectoren en belanghebbenden, en de impact op de arbeidsmarkt zijn hier goede voorbeelden van. Ondanks dat het NSE-programma nog maar net is gestart laat het al een beeld van synergieën zien die bij een integraal plan voor de energietransitie op de Noordzee in meer of mindere mate kunnen worden gerealiseerd.

Er zijn kansen voor milieu en klimaat, maar ook voor het bedrijfsleven en voor de Nederlandse schatkist wanneer offshore sectoren en maatschappelijke partijen naar synergie zoeken. Om dit mogelijk te maken worden enkele concrete acties voorgesteld:

  • Het opstellen van een visie en actieplan voor offshore systeemintegratie als onderdeel van de Noordzeestrategie is wenselijk. De Rijksoverheid zou sturing kunnen geven door de samenwerking op de Noordzee verder te bevorderen en in analogie met wind op zee hiervoor haar staatsbedrijven TenneT, Gasunie en EBN in te zetten.
  • Op korte termijn is er extra marktstimulering nodig om CO2-besparing te realiseren. Dit is nodig om grootschalige investeringen in systeemintegratie die tot klimaatwinst leiden rendabel te maken en zo de energietransitie te versnellen.
  • De derde actie die wordt voorgesteld is om het regelgevend kader tijdig op orde te hebben, zodat dit geen barrière wordt die de implementatie van systeemintegratie opties vertraagt.

Overige informatie

Author(s)
Published by www.north-sea-energy.eu
Report number
Document type Report
Number of pages 16
Full text not-available