Effectmeting verbeterd VKO

Auteur(s): Paradies, G.L. Dreijerink, L. Menkveld, M.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO VNI, NVDE en de Ministeries van EZ en BZK hebben in mei 2017 een convenant gesloten om 10 PJ besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. De ambitie van het convenant is om een markt voor energiebesparingsproducten en diensten te laten ontstaan, waarbij de inspanning wordt gericht op energiebesparingsproducten en -diensten die het inzicht in energiegebruik bij consumenten en zakelijke kleinverbruikers vergroten en/of zorgen voor slimmer, efficiënter of minder gebruik van energie. Eén van de energiebesparende maatregelen die in het convenant genoemd wordt, is het maandelijks versturen en verbeteren van het bestaande Verbruiks- en Kosten Overzicht (VKO). Het verbeterde VKO is vanaf 1 juli 2018 grootschalig uitgerold in Nederland. In dit rapport beschrijven we de evaluatie van het besparingseffect van het verbeterde VKO. De onderzoeksvraag is: Wat is het effect van het verbeteren van het VKO op gasverbruik en elektriciteitsverbruik?

Overige informatie

Author(s) Paradies, G.L. Dreijerink, L. Menkveld, M.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P10380
Document type Rapport
Number of pages 80
Full text available