Effect afbouw salderingsregeling op de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen

Auteur(s): Verheij, F.J. Menkveld, M. Usmani, O.
Downloads

TNO heeft berekeningen uitgevoerd voor verschillende cases van particulieren en van eigenaren van utiliteitsgebouwen om het effect van de afbouw op de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen in kaart te brengen. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van enkele beleidsuitgangspunten van EZK en van invoergegevens op basis van informatie uit de sector en van ‘expert judgement’.

Het effect van de afbouw van de salderingsregeling hangt af van het jaar waarin de investering in zonnepanelen wordt gedaan. In het onderzoek is gekeken naar investeringen in de periode van 2015 tot en met 2030. Investeringen in zonnepanelen die huishoudens in 2019 hebben gedaan, verdienen zich in 7 jaar terug. Dat geldt voor het ‘referentiesysteem’ van 10 zonnepanelen onder relatief gunstige condities. Voortzetting van de huidige salderingsregeling zou leiden tot terugverdientijden van minder dan 6 jaar voor investeringen in 2023 en zelfs minder dan 5 jaar voor investeringen in 2028.

Met het voorgestelde afbouwpad van -9%-punt per jaar vanaf 2023 loopt de terugverdientijd terug naar net onder de 7 jaar voor investeringen in de jaren tot 2022. Voor investeringen in latere jaren is het effect van het afbouwen van salderen te zien: de terugverdientijd loopt op tot bijna 9 jaar in 2030.

Overige informatie

Author(s) Verheij, F.J. Menkveld, M. Usmani, O.
Published by TNO
Report number TNO 2019 P11928
Document type Rapport
Number of pages 35
Full text available