De Kennisversnelling – Samenwerken bij woningrenovaties met hoge energieambities

Auteur(s): Coen, M. Hal, A. van Van Lidth de Jeude, M. Hermans, L.
Downloads

Over de zo wenselijke ontwikkeling en verspreiding van kennis over anders samenwerken en organiseren bij woningrenovaties met hoge energieambities

Zowel praktijk als onderzoek met betrekking tot het renoveren van woningen met hoge energieambities laat zien dat voor een succesvol resultaat een andere manier van samenwerken en organiseren nodig is (Mastop et al., 2017). Het is daarom van belang dat betrokken organisaties (met name woningcorporaties en aanbieders van renovatieconcepten) zich hiervan bewust zijn en zich aanpassen. De weg naar succes, in het essay vergeleken met een zachte landing, vereist dus kennis over anders samenwerken en organiseren. Het goede nieuws; deze kennis is er. Deze is namelijk opgedaan door vooruitstrevende marktpartijen (koplopers) en is beschikbaar voor de marktpartijen die ook aan de slag willen gaan met dergelijke renovaties. Het slechte nieuws; die kennis wordt nauwelijks gebruikt. Marktpartijen die ook aan de slag willen gaan met dergelijke renovaties lijken zich van het nut van deze kennis niet bewust te zijn en zetten zich dus ook niet in om erover te kunnen beschikken.

Het essay over de onderzoeksresultaten heeft als doel een tweeledige spin-off; enerzijds wil het kennisorganisaties verleiden duidelijker (nut en noodzaak van) deze kennis voor het voetlicht te brengen bij partijen die in de praktijk aan de slag gaan met woningrenovaties met hoge energieambities. Anderzijds wil het die laatste groep (zowel vraag- als aanbodzijde) verleiden deze kennis tot zich te nemen en er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Praatplaat met Aanbevelingen

Om de kans op succesvolle renovaties met hoge energieambities te vergroten, wordt in het essay een aantal aanbevelingen gedaan, die geïllustreerd staan op de bijbehorende praatplaat. Aanbevelingen voor kennisorganisaties over onder andere het (belang van) het werken met bestuurders van woningcorporaties en aanbieders van renovatieconcepten. Zij moeten betrokken worden en snappen wat anders samenwerken van hun organisaties vraagt. En een duidelijke aanbeveling aan woningcorporaties en aanbieders van renovatieconcepten: “Benut de wachttijd die is ontstaan doordat gemeenten de regierol hebben gekregen in de energietransitie in de bestaande woonomgeving door alvast te starten met je kennis eigen te maken over de nieuwe manier van samenwerken en organiseren die deze energietransitie hoe dan ook met zich mee gaat brengen.” Wie daar een goede introductie van wil krijgen, verwijzen we naar het Homemates-platform, waar het onderzoek en kennisbommetjes (en meer) te vinden is over het hoe en waarom van deze ‘derde succesfactor’.

Project site ‘De Kennisversnelling

Overige informatie

Author(s) Coen, M. Hal, A. van Van Lidth de Jeude, M. Hermans, L.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P11065
Document type Essay en Praatplaat
Number of pages 11
Full text available