CO2-opslag door de industrie: de publieke opinie

Auteur(s): Broecks, K. Jack, C. ter Mors, E. Boomsma, C. Shackley, S.

CO₂-afvang en -opslag, ofwel CCS (carbon capture and storage), is een technologie die ingezet kan worden bij elektriciteitsopwekking met fossiele brandstoffen en in de industrie. Hoe kijkt de gemiddelde inwoner aan tegen dit principe voor industriële processen? In dit onderzoek is gekeken naar factoren die ten grondslag liggen aan de publieke opinie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Zie voor meer informatie over CO2-opslag ook deze thema-pagina over CCS

CO2-afvang en -opslag bij industriële processen (industriële CCS) gaat naar verwachting een belangrijke rol spelen voor het verminderen van de uitstoot van industriële CO2 op de korte termijn. Industriële CCS omvat het afvangen van CO2 die vrijkomt bij industriële processen, bijvoorbeeld bij het maken van staal en cement, en het ondergronds opslaan van de CO2.

In dit onderzoek is de publieke opinie onderzocht over industriële CCS in Nederland (N = 987) en het Verenigd Koninkrijk (N = 974). Dit is gedaan via een geïnformeerd opinieonderzoek (zie kader voor toelichting).

Ervaren effecten van belang voor mening

Gemiddeld waren de respondenten neutraal tot licht positief over de implementatie van industriële CCS in hun land. Ze staan niet per se positief tegen industriële CSS, maar zijn ook niet tegen. Britse respondenten waren iets positiever dan Nederlandse respondenten. In beide landen bleken de positieve effecten die men toeschreef aan industriële CCS (bijvoorbeeld voor klimaatverandering, veiligheid en werkgelegenheid) sterk gerelateerd met de uiteindelijke mening over industriële CCS. Dit had meer invloed op de mening dan andere factoren die werden bevraagd, zoals sociaal demografische kenmerken, de nabijheid van de industrie (werkelijk en waargenomen) en het vertrouwen in instanties die communiceren en beslissen over industriële CCS.

In het onderzoek zijn zowel respondenten bevraagd die wel of juist niet dicht bij de industrie wonen. Er zijn geen effecten gevonden van (feitelijke of vermeende) nabijheid tot de industrie op meningen, hoewel deze resultaten mogelijk nader onderzoek vereisen.

Verschillen Nederland en Verenigd Koninkrijk

Er zijn ook verschillen zichtbaar tussen landen als het gaat om de ervaren effecten. Zo is de veiligheid van CO2-transport een groter zorgpunt in Nederland dan in het Verenigd Koninkrijk. Kostenbeheersing is juist een belangrijker aandachtspunt in het Verenigd Koninkrijk dan in Nederland. Deze bevindingen suggereren dat de nationale context voor de implementatie van CCS van belang is.


Geïnformeerde opiniepeiling

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een geïnformeerde opiniepeiling om de publieke opinie over industriële CCS in Nederland en het Verenigd Koninkrijk te kunnen meten. Deelnemers lazen door experts beoordeelde informatie over CO2-uitstoot, klimaatverandering, de manier waarop industriële CCS klimaatverandering kan helpen tegen te gaan en de effecten die deze technologie kan hebben op werkgelegenheid, de economie en veiligheid. De informatie werd in korte blokken gepresenteerd en tussendoor werden vragen gesteld over de mening van de lezer.


Steun vanuit burgers kan ontstaan via open communicatie en vertrouwen

De bevindingen laten zien dat industriële CCS waarschijnlijk op meer steun van burgers kan rekenen als zij worden geïnformeerd over de bredere effecten die deze technologie kan hebben op de samenleving. Het gaat dan om effecten voor de economie, banen, bedrijven en overheidsuitgaven. Daarnaast moet rekening worden gehouden met zorgen die er zijn over mogelijke risico’s, zoals CO2-lekkage uit pijpleidingen of uit opslaglocaties onder de zeebodem. Aanbevelingen voor strategieën voor het betrekken van burgers zijn daarom (1) richt communicatie op de op de bredere effecten van dit type technologieën (naast klimaatverandering verminderen), (2) adresseer veiligheidszorgen en (3) bouw aan vertrouwen in de industrie en kweek begrip voor het belang van de industrie voor Nederland en de uitdagingen waar zij mee te maken hebben.

Dit onderzoek is onlangs gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Energy Research & Social Science, zie (voor abonnees):

How do people perceive carbon capture and storage for industrial processes? Examining factors underlying public opinion in the Netherlands and the United Kingdom – ScienceDirect

 Het volledige artikel is op aanvraag beschikbaar via: kevin.broecks@tno.nl.

Overige informatie

Author(s) Broecks, K. Jack, C. ter Mors, E. Boomsma, C. Shackley, S.
Published by ScienceDirect, Energy Research & Social Science
Report number https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102236
Document type Article
Number of pages 14
Full text available