Aanzet voor een Nederlandse Roadmap Zonnewarmte

Auteur(s): Beurskens, L.W.M. Keizer, C. de
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Hoewel het potentieel voor warmte uit zonne-energie groot is, is er weinig aandacht voor de rol van zonnewarmte in de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het doel van deze aanzet voor een routekaart zonnewarmte is om een verkennende studie te doen naar perspectieven voor zonnewarmte in Nederland.

Voor de energietransitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving zijn innovaties en nieuwe concepten nodig, ook voor zonnewarmte. Aardgasvrije concepten zullen de komende jaren breed besproken worden en het is belangrijk om hierin zonnewarmte als onderdeel van de oplossing te presenteren. Zonnewarmte kan een rol spelen bij alle strategieën die in de Leidraad Aardgasvrije wijken benoemd worden. Technieken die raakvlakken hebben met zonnewarmte zijn warmtepompen, warmtenetten, ondergrondse warmtekoudeopslag en andere varianten van seizoenswarmteopslag. Wanneer mede door inzet van de branche kostenreductie van zonnewarmte gerealiseerd wordt zal de concurrentiepositie van zonnewarmte richting 2050 steeds verder verbeteren, eventueel geholpen door toenemende prijzen voor de conventionele energiedragers en CO2-beprijzing. Op termijn kan zonnewarmte een standaard en subsidieloze techniek worden. Daarvoor is een gezamenlijke visie over zonnewarmte nodig, waarbij alle betrokken partijen, nationaal en bij voorkeur ook internationaal, daar serieus werk van maken.

Overige informatie

Author(s) Beurskens, L.W.M. Keizer, C. de
Published by TNO
Report number TNO2020 R10975
Document type Report
Number of pages 36
Full text available