30% van vergund gebied gaswinning op zee in 2020 teruggegeven

Auteur(s): Dalman, A.F. Remmelts, G. Driel, W. van
Gerelateerde onderwerpen:

Afgelopen jaar gaven mijnbouwmaatschappijen vergunningen voor de winning van gas met een oppervlak van ruim 5500 km2 terug aan de Nederlandse overheid. Op zee is het bijna 30 procent van het totale oppervlak aan vergund winningsgebied.

Het grootste deel van de winningsgebieden waarvan afstand is gedaan is onderdeel van grotere vergunningsgebieden, maar enkele vergunde winningsgebieden werden in hun geheel teruggegeven. Daarnaast is het gebied met opsporingsvergunningen op zee acht procent kleiner geworden, wat overeenkomt met 915 km2. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in het Jaarverslag 2020  Delfstoffen en Aardwarmte 2020.

Mijnbouwmaatschappijen minimaliseerden hun kosten

Grosso modo waren de inkomsten uit olie- en gaswinning vóór vorig jaar al lager dan vroeger doordat bestaande velden leeg raken. Dat noopte de bedrijven om de lopende vergunningskosten te beperken tot de bestaande velden. In 2020 zijn de mijnbouwmaatschappijen verder gaan snijden in de kosten. De belangrijkste reden daarvoor is de zeer lage gasprijs van vorig jaar als gevolg van covid-19. Door de coronacrisis werd tegelijkertijd het winnen van gas moeilijker om personeel en materiaal op locatie te krijgen. Om hun kosten te minimaliseren, zullen olie- en gasbedrijven ook de komende 2 à 3 jaren weinig investeren in nieuwe gasvelden. Tegelijkertijd zal het aantal investeringen ook afnemen door beperkingen rond de NOx-uitstoot, waardoor de boorkosten hoog blijven.

Gas nodig tijdens energietransitie voor balancering vraag en aanbod

Gaswinning in Nederland is nodig om de transitie van fossiele naar duurzame energie de komende jaren mogelijk te maken. Tot er voldoende alternatief is zal de inzet van gas, vanwege de grote toename in flexibele energieopwekking, nodig zijn om vraag en aanbod op de energiemarkt te balanceren en de gebouwde omgeving van warmte te voorzien. Naar verwachting gaat dit nog zeker 20 jaar duren.

Door op momenten met een grotere behoefte aan gas juist Nederlands gas te gebruiken, hoeft ons land dan geen gas te importeren en dat bespaart de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien is ons land daarmee minder afhankelijk van andere landen.

Op langere termijn mogelijk weer meer investeringen

Het is echter goed voorstelbaar dat mijnbouwmaatschappijen na  een aantal jaar weer meer investeren in de winning van olie en gas op de Noordzee. Verschillende factoren dragen daaraan bij. Allereerst heeft de Tweede Kamer de verruiming van de investeringsaftrek aangenomen, waardoor investeringen goedkoper worden. Bovendien is er een grote lokale gasvraag na sluiting van het Groningenveld. Daarnaast kan hergebruik van uitgeproduceerde velden financiële ruimte en motivatie geven om ook in gaswinning actief te blijven.

Overige informatie

Author(s) Dalman, A.F. Remmelts, G. Driel, W. van
Published by TNO
Report number n.v.t.
Document type Artikel
Number of pages 1
Full text available