The Clean Energy Technology Investment Attractiveness Scan (CETIAS)

Authors: Donker, J. Groote Schaarsberg, M. Halstead, M. Gavrilova, A.
Downloads

Het in kaart brengen van de investeringsaantrekkelijkheid van technologieën voor het versnellen van de energietransitie: CETIAS

Voor de uitrol van technologieën in projecten voor duurzame energie zijn flinke investeringen nodig. Om de energietransitie op te schalen en te versnellen, is het nodig om het huidige investeringsniveau te verhogen. Er zijn verschillende oorzaken waarom die investeringen achter blijven, onder andere de risicoprofielen, hoge transactiekosten en gebrek aan consistente informatie en kennis over de risico’s en de kansen van investeringen in technologieën voor duurzame energie.

In dit working paper (Engels) brengt TNO deze belemmeringen onder de aandacht en beschrijft het de ontwikkeling van een tool om deze informatie op een gestructureerde manier in beeld te brengen, de CETIAS (Clean Energy Technology Investment Attractiveness Scan). Deze scan moet helpen om de investeringsaantrekkelijkheid van technologieën in kaart te brengen, door het identificeren van belemmeringen en drijvende krachten vanuit verschillende dimensies. Hierdoor kan gewerkt worden om de investeringsaantrekkelijkheid te verbeteren en daarmee de energietransitie te versnellen. CETIAS is in ontwikkeling en TNO roept geïnteresseerden op om hieraan mee te denken en te werken.

Additional information

Author(s) Donker, J. Groote Schaarsberg, M. Halstead, M. Gavrilova, A.
Published by TNO
Report number TNO P12315
Document type Research Working Paper
Number of pages 35
Full text available