Techno-Economic Modelling of Large-Scale Energy Storage Systems

Authors: Groenenberg, R.
Downloads

Techno-economische modellering (prestaties, kosten, verdienmodellen) van grootschalige energieopslagsystemen, gericht op opslag van waterstof en perslucht in zoutcavernes, en opslag van waterstof in lege gasvelden (analoog aan aardgasopslag).

Additional information

Author(s) Groenenberg, R.
Published by TNO
Report number TNO 2020 R12004
Document type Report
Number of pages 154
Full text available