Nationale Energieverkenning 2017

Authors: Schoots, K. Hekkenberg, M. Hammingh, P.
Related subjects:
Downloads

De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart, en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2035. Het is de vierde keer dat de NEV verschijnt.

De NEV is tot stand gekomen op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Naast een jaarlijks compleet en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding geeft deze editie invulling aan de periodieke rapportageverplichting van Nederland rond de energiehuishouding en de emissies van broeikasgassen. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede de Borgingscommissie van het Energieakkoord, zijn nauw betrokken.

Additional information

Author(s) Schoots, K. Hekkenberg, M. Hammingh, P.
Published by ECN, PBL, CBS, RVO
Report number ECN-O--17-018
Document type Report
Number of pages 238
Full text available

Website by Webroots