Nationale Energieverkenning 2017

Authors: Schoots, K. Hekkenberg, M. Hammingh, P.
Related subjects:
  Downloads

  De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart, en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2035. Het is de vierde keer dat de NEV verschijnt.

  De NEV is tot stand gekomen op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Naast een jaarlijks compleet en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding geeft deze editie invulling aan de periodieke rapportageverplichting van Nederland rond de energiehuishouding en de emissies van broeikasgassen. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede de Borgingscommissie van het Energieakkoord, zijn nauw betrokken.

  Additional information

  Author(s) Schoots, K. Hekkenberg, M. Hammingh, P.
  Published byECN, PBL, CBS, RVO
  Report numberECN-O--17-018
  Document typeReport
  Number of pages238
  Full textavailable

  Website by Webroots