Legal and societal embeddedness of large-scale energy storage

Authors: Winters, E. Puts, H. Popering-Verkerk, J. van (GovernEUR) Duijn, M. (GovernEUR)
Downloads

Beoordeling van huidige beleidskaders, wet- en regelgeving, en marktwerking en hoe deze de inzet van grootschalige energieopslag ondersteunen of beperken, en onderzoek naar sociale inbedding.

Additional information

Author(s) Winters, E. Puts, H. Popering-Verkerk, J. van (GovernEUR) Duijn, M. (GovernEUR)
Published by TNO
Report number TNO 2020 R11116
Document type Report
Number of pages 27
Full text available