Elektriciteitsproductie Nederland in 2019

steenkool,”14,6″
olieproducten en overig fossiel,”3,1″
aardgas,”58,2″
kernenergie,”3,2″
waterkracht,”0,1″
biobrandstoffen,”4,8″
wind,”9,5″
zon PV,”4,4″
overig,”2,1″