Elektriciteitsproductie EU27 in 2019

steenkool,17%
olieproducten en overig fossiel,2%
aardgas,20%
kernenergie,26%
waterkracht,12%
biobrandstoffen,6%
wind,13%
zon PV,4%
overig,1%