Broeikasgasemissies per sector in Nederland 2020

Emissies van CO2 en overige broeikasgassen per sector in Mton CO2-eq. De emissies door de voor het nationale doel meetellende sectoren tellen op tot 165,6 megaton CO2-equivalent. Emissies van internationale lucht- en scheepvaart en van landgebruik tellen niet mee voor het nationale emissie doel. Klik op de legenda-items om de weergave in of uit te schakelen. Bron: Klimaat- en Energieverkenning 2021, eigen bewerking

De figuur laat de broeikasgasemissies van Nederland in 2020 zien, opgedeeld in sectoren en subsectoren.

Alle categorieën zijn, in megaton CO2-equivalent:

Energiesector, centrales: “32.9”

Energiesector, raffinaderijen en overig: “20,1”

Industrie, voeding: “4,5”

Industrie, basismetaal: “4,6”

Industrie, chemie:”20,5″

Industrie, papier: “0,8”

Industrie, bouw en bouwmaterialen: “1,7”

Industrie, overige industrie:”1,3″

Transport, auto’s: “15,6”

Transport, bestelauto’s: “3,5”

Transport, vrachtauto’s en bussen: “6,4”

Transport, overig binnenlands transport: “5,2”

Huishoudens, huishoudens: “15,3”

Diensten, diensten: “6,3”

Landbouw, landbouw: “27,0”

Landgebruik, landgebruik:”4,4″

Internationaal transport, luchtvaart: “6,7”

Internationaal transport, scheepvaart: “37,8”

Bron: Klimaat- en Energieverkenning 2021, eigen bewerking

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie