Aan het einde van stap 7 vindt er geen Algemene Leden Vergadering (ALV) meer plaats, maar wordt er per bewoner getekend voor oplevering van de werkzaamheden.

Voorafgaand aan deze oplevering vindt er een informatieavond plaats. Tijdens deze informatieavond staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  1. Uitleg aan leden over hoe ze moeten omgaan met de oplevering.
  2. Uitleg over het juiste gebruik en onderhoud van apparatuur. Dit zorgt voor een verhoging van het wooncomfort, de energiebesparing en voor het realiseren van de prestatiegarantie.
  3. Informatie over de prestatiegarantie: het claimen, geef aan welke toestemming er nodig is in verband met het verstrekken van gegevens. Het bouwbedrijf zorgt dat bewoners deze toestemming kunnen geven. Meestal verzamelt het bedrijf dat het onderhoud uitvoert deze gegevens.
  4. Uitleg aan leden hoe ze financiële zaken moeten regelen, zoals de renteaftrek voor de inkomstenbelasting voor eigenaar-bewoners.

Besteed zoals bij elke informatieavond tijd aan het beantwoorden van vragen, het inventariseren van ervaringen en het verhelpen van klachten.

De bovengenoemde zaken worden tijdens de informatieavond opgepakt door de procesbegeleider, het bouwbedrijf en de VvE-beheerder.

Stel na de informatieavond een informatiepakket samen met daarin informatie over:

  • de oplevering (specificaties)
  • het onderhoud en het gebruik van de apparatuur
  • de toestemming voor het verstrekken van gegevens
  • het regelen van financiële zaken
  • vragen en antwoorden die zijn behandeld tijdens de informatieavond

Voeg de contactgegevens toe van de persoon/personen die kunnen worden bereikt voor aanvullende vragen (zie ook de tips voor de algemene communicatie).

Stuur de verslaglegging naar de VvE-leden. Zo is iedereen, ook de VvE-leden die niet aanwezig waren tijdens de informatieavond, volledig op de hoogte.