Om de energietransitie tot een succes te maken, moet er steeds meer gebeuren aan woningen. Niet alleen door individuele huiseigenaren, maar ook door VvE’s. Bij VvE’s is sprake van een collectief besluitvormingsproces: leden van een VvE moeten het eens worden over investeringen.
Dit stappenplan richt zich met name op deze besluitvorming: wat is er nodig om soepel te komen tot een positief besluit om vergaand te verduurzamen? Het stappenplan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Stap voor stap: VvE’s doorlopen een aantal stappen om te komen tot vergaande verduurzaming. Bij iedere stap kan de VvE besluiten of ze overgaat tot de volgende stap of het proces beëindigt.
  • Per stap wordt ingegaan op de juiste communicatie op het juiste moment. Dit houdt iedereen betrokken, voorkomt misverstanden en het helpt bij het omgaan met verschillende meningen en belangen. Bekijk ook de algemene tips voor Communicatie en Omgaan met weerstand.
  • Vergaande verduurzaming is praktisch niet haalbaar zonder aanvullende financiering. In dit stappenplan sluiten we daarom aan bij vergaande verduurzaming zoals bepaald door het Nationaal Warmtefonds (NWF). Op dit moment is financiering alleen beschikbaar vanaf 8 appartementen.
  • Voor VvE-besturen en VvE-leden biedt dit stappenplan inzicht in wat er komt kijken bij vergaande verduurzaming.
  • Voor VvE-beheerders en andere partijen die hun diensten als procesbegeleider willen aanbieden, is dit stappenplan een hulpmiddel bij het proces van vergaande verduurzaming.
  • Voor gemeentes geeft deze tool inzicht in de complexiteit van vergaande verduurzaming en biedt het middelen om dit proces te doorlopen. Ook helpt het hen om VvE’s aan de sporen om te gaan verduurzamen.
  • Voor bouwbedrijven geeft deze tool inzicht in de dynamiek in een VvE, waardoor zij realistische verwachtingen hebben over werken voor een VvE.

Het stappenplan “Zet je VvE op Groen” is een resultaat van het TKI Urban Energy project ‘Collectieve Aanpak: versnelling aardgasvrije VvE’s”, een samenwerking tussen TNOSegongemeente Assen en Renolution.