Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw

Auteur(s): Weeda, M.
Downloads

Gebruik van waterstof kan een zinvolle bijdrage leveren aan realisatie van aardgasvrije wijken in de bestaande bouw. Dat concludeert TNO in het rapport ‘Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw’. Het rapport biedt gemeenten, bewoners en andere betrokken partijen inzicht in de toepassingsmogelijkheden van waterstof, met aandacht voor zaken als veiligheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en de kosten die bij waterstof komen kijken.

Maar grootschalige inzet van waterstof is op korte termijn niet te verwachten. Klimaatneutrale waterstof is nog nauwelijks beschikbaar en er is nog weinig ervaring met het gebruik ervan voor het verwarmen van huizen en gebouwen. In de komende jaren gaat de aandacht daarom vooral uit naar een beperkt aantal pilot- en demoprojecten om kennis en ervaring op te doen over het maximaal veilig en efficiënt toepassen van waterstof in de bestaande gebouwde omgeving.

TNO heeft de stand van zaken in kaart gebracht… zie het artikel ‘Waterstof als alternatief voor aardgas in de bestaande bouw’ op de TNO website.

Overige informatie

Author(s) Weeda, M.
Published by TNO
Report number TNO 2020 M10028
Document type Report
Number of pages 46
Full text available