Eisen aan duurzaamheid biomassa: SDE verificatieprotocol

Auteur(s): RVO
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Duurzaamheidseisen vaste biomassa

In het kader van het Nederlandse Energieakkoord zijn duurzaamheidseisen opgesteld voor de categorieën bestaande en nieuwe capaciteit bij- en meestook van biomassa in kolencentrales (≥ 100 MW) en ketel industriële stoom uit houtpellets (≥ 5 MW) die gestimuleerd worden met SDE+ subsidie. Deze eisen staan in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. Met deze regeling wordt ook dit verificatieprotocol formeel door de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen. Daarnaast zijn de voorwaarden van toepassing zoals beschreven in het Besluit en de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie.

De duurzaamheidseisen waaraan energieproducenten moeten voldoen om SDE+ subsidie te krijgen voor het produceren van hernieuwbare elektriciteit en warmte, zijn in dit verificatieprotocol geïntegreerd.

Overige informatie

Author(s) RVO
Published by RVO
Report number RVO-105-1701/BR-DUZA
Document type Report
Number of pages 73
Full text available