Subsidie is een suikeroom. En lening een lange man in een zwarte jas.

Auteur(s): Hermans, L. Van Lidth de Jeude, M. Klösters, M. Tigchelaar, C. Kooger, R.
Downloads

Onderzoek naar perceptie van financieringsconstructen voor verduurzaming woning

Om de doelen voor CO2reductie van het Klimaatakkoord te realiseren, wil de Rijksoverheid dat alle Nederlandse woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Voor veel woningen zijn hiervoor aanpassingen nodig, zoals betere isolatie of aanpassingen om de woning geschikt te maken voor duurzame energiebronnen. Dit kost geld, wat (deels) door woningeigenaren zelf zal moeten worden bekostigd. Hoe kijken verschillende doelgroepen aan tegen verschillende vormen van financiering?

Investeren in verduurzaming

Een financieringsproduct is vaak een vorm van een lening, maar kan ook bestaan uit een subsidie of een spaarconstructie. Ten tijde van het onderzoek zijn verschillende beleidsinstrumenten in ontwikkeling om huiseigenaren te verleiden en te helpen om investeringen te doen voor het verduurzamen van de woning. Zo is bedacht dat het Warmtefonds (gelanceerd in januari 2021) specifiek wordt ingericht met aandacht voor ‘moeilijke doelgroepen’ (zoals financieel kwetsbaren) en wordt er gekeken naar gebouwgebonden financiering (GGF) voor alle inkomenslagen.

Financieringsconstructies verduurzaming woning

In dit onderzoek wordt onderzocht wat de percepties van huiseigenaren zijn van financieringsconstructen en wat volgens woningeigenaren belangrijke criteria zijn voor de juiste financieringsproducten. Hoewel subsidies het meest wordt gekozen als geschikte optie, wordt ook aangegeven dat er gemengde ervaringen mee zijn en dat men het regelwerk een drempel vindt om überhaupt een subsidie te overwegen. Daarbij blijkt dat men vaak kiest voor wat men al kent. Ook leeftijd en beschikbaar vrij besteedbaar vermogen spelen een belangrijke rol bij de overweging van financieringsconstructen. Deze inzichten zijn van belang om beleid rondom de ontwikkeling van financieringsproducten te verbeteren. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is een set van aanbevelingen gedaan.

De opzet en bevindingen van dit onderzoek zijn beschikbaar in de presentatie en het tabellenboek. De beleidsaanbevelingen staan in het document “Beleidsaanbevelingen financieringsconstructies voor de verduurzaming van de woning”.

Overige informatie

Author(s) Hermans, L. Van Lidth de Jeude, M. Klösters, M. Tigchelaar, C. Kooger, R.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P12193
Document type Tabellenboek
Number of pages 83
Full text available