Downloads

Deze Systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 is een coproductie van de opdrachtgevers, de landelijke en regionale netbeheerders en het consortium van CE Delft, TNO/ECN en Studio Marco Vermeulen. Deze studie is de eerste in zijn soort, door een integraal beeld te geven van de energie- ontwikkeling in de toekomst en de impact op de noodzakelijke energie-infrastructuur. Van oudsher worden systeemanalyses uitgevoerd voor afzonderlijke energiemodaliteiten (bijvoorbeeld elektriciteit of gas). De opgaven en uitdagingen van de energietransitie maken het noodzakelijk om veel meer te kijken naar de dwarsverbanden. We willen immers auto’s elektrificeren, huizen en fabrieken van het aardgas af, duurzame opwek en nog veel meer. Dit betekent dat gebruikspatronen, die voorheen voorspelbaar waren (bijvoorbeeld: auto’s gebruiken benzine, LPG of diesel), naar de toekomst vergaand kunnen veranderen, in omvang en ook met verschillende energiedragers. Kortom, een dergelijke studie naar de implicaties van energietransitie op het energiesysteem is complex.

Overige informatie

Author(s) Grinsven, A. van (CE) Leguijt, C. (CE) Meyer, M. (CE) Veen, R. van der (CE) Hers, J.S. Usmani, O. Marsidi, M. Wetzels, W. Gerdes, J. Waal, J. van der (Studio Marco Vermeulen) Vermeulen, M. (Studio Marco Vermeulen)
Published by CE Delft
Report number 19.180084.084
Document type Rapport
Number of pages 209
Full text available