Hoe krijg je bewoners warm voor een warmtenet?

Auteur(s): Kort, J. Koning, N. de Kooger, R.
Downloads

Draagvlak bij bewoners (huurders en woningeigenaren) kan van grote invloed zijn op de snelheid waarmee warmtenetten kunnen worden gerealiseerd. In dat kader is aan TNO gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren om de volgende vraag te beantwoorden: hoe zorgen we ervoor dat bewoners op zijn minst neutraal (lees: niet afwijzend) staan tegenover aansluiting op een warmtenet? Om antwoord te geven op deze vraag wordt beschreven welke drijfveren en barrières bewoners ervaren ten aanzien van aansluiting op een warmtenet. Ook wordt er een aantal aanbevelingen gegeven om aan te sluiten bij drijfveren en barrières weg te nemen.

Overige informatie

Author(s) Kort, J. Koning, N. de Kooger, R.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P11460
Document type Rapport
Number of pages 59
Full text available