Nederlandse en industriële energiehuishouding

Auteur(s): Spoelstra, S.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Dit rapport bevat een overzicht van de Nederlandse en industriële energiehuishoudingin het jaar 2000. Dit overzicht is opgesteld om een helder inzicht te krijgen van het energiegebruik van diverse sectoren afnemers in Nederland en de verdeling van het energiegebruik over de diverse functies zoals warmte, grondstoffen, transport en elektriciteit. Dit overzicht is opgesteld aan de hand van de CBS-statistieken van de Nederlandse energiehuishouding, aangevuld met gegevens over de verdeling van de industriële warmtevraag per temperatuurinterval. In tegenstelling tot de CBS methodiek waar de raffinagesector wordt ingedeeld bij de energiebedrijven is deze sector hier ingedeeld bij de industrie. Het binnenlands verbruikssaldo in 2000 bedroeg 3051 PJ. Hiervan nam de energiebedrijven 433 PJ voor hun rekening. De verdeling over de energieafnemers was: Industrie 1227 PJ, Transport 462 PJ, Huishoudens 422 PJ en Overige 506 PJ. Het industriële energiegebruik bestaat voor 124 PJ aan elektriciteit, 474 PJ aan grondstoffen, 533 PJ aan warmte en 98 PJ aan decentrale omzettingsverliezen. Voor alle separate industriële sectoren is een dergelijke balans opgesteld. Op basis van de beschikbare gegevens zijn Sankey diagrammen gemaakt voor zowel Nederland, de industrie en de chemie & raffinage sector. Deze Sankey diagrammen tonen de conversie van energiedragers zoals olie, gas en kolen naar de uiteindelijke functie zoals elektriciteit, warmte en grondstoffen. Voor de warmtevraag is een onderverdeling opgesteld naar de warmtevraag per temperatuurinterval.

Overige informatie

Author(s) Spoelstra, S.
Published by ECN Energy Efficiency in Industry
Report number ECN-I--05-004
Document type Other
Number of pages 23
Full text available