Monitoring energiebesparing gebouwde omgeving 2017

Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

De gebouwde omgeving is een grootgebruiker van energie in Nederland. De huishoudens en de dienstensector vormen samen de sector gebouwde omgeving. Zij zijn samen verantwoordelijk voor 36% van ons energieverbruik en 25% van de CO2-uitstoot die gerelateerd is aan het finale, energetische, verbruik. Als we de energieprestaties van gebouwen verbeteren, zetten we flinke stappen om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen.

Overige informatie

Author(s)
Published by RVO
Report number
Document type Rapport
Number of pages 38
Full text available