Klimaatakkoord kan veel banen opleveren

Auteur(s): Dril, A.W.N. van
Gerelateerde onderwerpen:
  Downloads

  De investeringen die nodig zijn om de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 te halen kunnen veel nieuwe werkgelegenheid opleveren. Daarnaast ontstaat er werk voor bediening en onderhoud, maar valt er ook werk weg bij de fossiele energievoorziening. Per saldo is de toegenomen vraag naar arbeid in 2030 die direct kan worden toegerekend aan de klimaatambities geraamd op 39.000 tot 72.000 voltijdsequivalenten.

  De kosten van het klimaatbeleid en de energietransitie staan hoog op de politieke agenda. De veranderingen die nodig zijn voor het bereiken van de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs zijn omvangrijk. De verdeling van lusten en lasten en de werkgelegenheidseffecten van het klimaatbeleid zijn actuele thema’s. In dit artikel wordt het mogelijke werkgelegenheidseffect verkend van een ambitieus pakket van maatregelen. Deze verkenning is gebaseerd op de streefbeelden uit de “Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord” van PBL. Het heeft dus een andere invalshoek dan de specifieke beleidsinstrumenten en acties uit het Ontwerp Klimaatakkoord van december die in maart 2019 door PBL zijn doorgerekend.

  Het betreft zowel de activiteiten die voortvloeien uit de omvangrijke investeringen, als de werkzaamheden voor bediening en onderhoud van nieuwe installaties en bestaande installaties die sluiten. Ook verlies van banen wordt dus in beeld gebracht. Daarnaast zijn ook de indirecte werkgelegenheidseffecten berekend, maar verder niet de macro-economische doorwerking.

  Overige informatie

  Author(s) Dril, A.W.N. van
  Published byECN part of TNO
  Report number
  Document type
  Number of pages
  Full textavailable

  Website by Webroots