Opties voor industriële decarbonisatie in Nederland: papier en karton en stoomkraken

Auteur(s): Oliveira Machado dos Santos, C. Moncada Botero, J. West, K. Apeldoorn, T.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

De MIDDEN-database omvat de mogelijkheden voor decarbonisatie in de Nederlandse energie-intensieve industrie. In hoeverre kunnen aanvullende data en onderzoek de MIDDEN-database verbeteren? En wat is het vervolgens het potentieel voor analyse met behulp van de gegevenssets?

Over MIDDEN

De MIDDEN (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) database brengt de huidige productieprocessen van de meeste bedrijven onder EU ETS in kaart en geeft inzicht in de voorwaarden waaronder investeringen in decarbonisatie zullen plaatsvinden. Dit is belangrijke informatie voor bedrijven (sectorinformatie), beleidsmakers en bijvoorbeeld ook banken. Voor elke sector is een rapport gemaakt waarin de sector is geanalyseerd en de verschillende decarbonisatieopties staan beschreven. In de database staat informatie over materialen- en energiegebruik. Dankzij samenwerking met brancheorganisaties en bedrijven zijn de daadwerkelijke cijfers te vinden die regelmatig worden geüpdatet.

MIDDEN is een initiatief van PBL en TNO en wordt breed gedragen door de overheid en diverse brancheorganisaties.

In dit onderzoek is gekeken naar de verdere ontwikkeling van de MIDDEN-database en de mogelijkheden om missende data aan te vullen. Hierbij is gekozen voor twee sectoren: papier en karton en stoomkraken. In de analyse zijn ook technologieën meegenomen die gerelateerd zijn aan deze sectoren, zoals het drogen met lucht en microgolven (papier- en kartonsector) en elektrische compressoren en opgewaardeerde tallolie (stoomkraaksector). De MIDDEN-database is voor deze sectoren uitgebreid met nieuwe data voor een betere dekking van disruptieve technologieën, combinaties van mogelijkheden voor emissiereducties, onzekerheden met betrekking tot techno-economische gegevens en budgettering van toekomstige technologie.

Meer inhoud en nuance in dataset

Voor de technisch-economische gegevens in de dataset is duidelijker aangegeven hoe groot de mate van onzekerheid is in de berekeningen. Ook zijn problemen aangegeven die buiten de poorten van de industrie zelf spelen, maar wel van invloed zijn op de mogelijkheden voor verschillende koolstofarme routes en technologieën. Zo kunnen energieprijzen, de beschikbaarheid van koolstofarme energie en de intensiteit van de emissies1) van het elektriciteitsnet beslissende factoren zijn voor de rol die bepaalde opties in de toekomst kunnen spelen bij het koolstofvrij maken van de industrie.

De MIDDEN-database is uitgebreid met de aanvullende gegevens. In dit rapport geven we meer inhoud en nuance mee aan de beschikbare techno-economische gegevens over de Nederlandse industriële sector. Er zijn suggesties opgenomen voor het uitbreiden en verbeteren van de MIDDEN-database en voor nieuwe gebieden om de database mee te verrijken.

1)  De broeikasgasintensiteit van een bedrijfstak is de uitstoot per euro toegevoegde waarde en een indicator voor de efficiëntie van een productieproces.
Emissie-intensiteit (cbs.nl)

 

Meer informatie is te vinden op: http://www.pbl.nl/en/middenweb.

Overige informatie

Author(s) Oliveira Machado dos Santos, C. Moncada Botero, J. West, K. Apeldoorn, T.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P11732
Document type Report
Number of pages 77
Full text available