Hoe kunnen we de milieu-impact van individuen verminderen?

Downloads

Een literatuurstudie naar de effecten en het gedragsveranderingspotentieel van carbon footprint calculators

Veel van onze dagelijkse activiteiten – zoals het gebruik van elektriciteit, het besturen van een auto of het kopen en weggooien van producten – veroorzaken uitstoot van broeikasgassen. Samen vormen deze emissies de ecologische voetafdruk van een individu. De huidige Nederlandse gemiddelde persoonlijke CO2-voetafdruk is te hoog. Om de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, is het nodig dat we de komende tien jaar onze persoonlijke CO2-uitstoot met ongeveer driekwart verminderen. Dit soort reductie zal een enorme impact hebben op de persoonlijke levensstijl en vraagt om drastische veranderingen in onze samenleving. Er zijn verschillende soorten veranderingen in ons gedrag en onze levensstijl nodig: veranderingen in consumptiegedrag (zoals het vermijden van vliegreizen) en veranderingen in collectief gedrag (zoals het actief worden in een lokale energiegemeenschap of milieuorganisatie).

Om de CO2-voetafdruk te verminderen is het nodig dat mensen onder andere worden geïnformeerd en betrokken, bijvoorbeeld door middel van een ‘carbon footprint calculator’. Carbon footprint calculators zijn ontworpen om de persoonlijke CO2-voetafdruk in te schatten en gebruikers gepersonaliseerde feedback te geven over hoe ze scoren en hoe ze kunnen verbeteren. Aangenomen wordt dat deze op maat gemaakte informatie zal leiden tot een verandering in het verbruik, en op het eerste gezicht lijken carbon footprint calculators inderdaad de potentie te hebben om gedrag te veranderen. Maar we wilden weten of dit ook daadwerkelijk het geval is. In dit rapport onderzoeken we daarom wat er bekend is uit eerdere studies over het effect van carbon footprint calculators op het bewustzijn en gedrag (onderzoeksvraag 1). Omdat we verwachten dat het uitgebreidere werkveld van de gezondheidspsychologie ons inzichten kan verschaffen over effectieve interventies, kijken we naar het gebied van de gezondheidspsychologie en gezondheidsgerelateerde interventies om manieren te vinden om de carbon footprint calculator te verbeteren om effectiever te worden in het veranderen van gedrag (onderzoeksvraag 2).

Overige informatie

Author(s)
Published by TNO
Report number TNO 2020 P11148
Document type Report
Number of pages 49
Full text available