Groen en Gemak onder één dak: hoe ontzorg je bewoners bij het nemen van duurzame beslissingen in en om het huis?

Auteur(s): Vries, G. de Kooger, R.
Downloads

Hoeveel gedoe ervaren woningeigenaren bij het verduurzamen van hun huis? Wat is het effect daarvan op de energietransitie? En wat kunnen gemeentes en ondernemers doen om dit gedoe tot een minimum te beperken?

In totaal telt Nederland ruim vier miljoen koopwoningen, waarvan 56% met een label C of lager. Er is dus een aanzienlijk verbeteringspotentieel. Toch staat het nemen van groene maatregelen (energiebesparende maatregelen en maatregelen ten behoeve van energietransitie en klimaatadaptatie) niet hoog op de prioriteitenlijst van de meeste woningeigenaren. Het beeld in de huursector is nauwelijks gunstiger. Dit is een probleem, omdat groene maatregelen door huishoudens hard nodig zijn om de CO2-uitstoot terug te brengen en overlast door klimaatverandering te verminderen.

Gedoe tijdens verduurzaming woning

Het onderzoek laat zien dat woningeigenaren inderdaad ‘gedoe’ ervaren en dat dit de woningverduurzaming kan vertragen. Mensen ervaren gedoe op verschillende momenten tijdens hun ‘reis’ naar verduurzaming; tijdens de bewustwordingsfase, de beschouwingsfase en de besluitvormingsfase.

Al sinds de jaren ’80 wordt onderzoek gedaan naar effectieve manieren om energiemaatregelen in de bestaande woningbouw te realiseren. Echter, de nadruk lag lange tijd op het ontwikkelen van technische oplossingen en financiële arrangementen. Inmiddels is duidelijk dat geld en techniek niet de enige sleutels vormen tot het nemen van groene maatregelen in en om het huis. Het aanpassen van een bestaande woning is een emotioneel proces, waarin psychologische factoren een rol spelen. Individuen zijn in de praktijk bijvoorbeeld minder wilskrachtig dan ze zouden willen, hebben geen zin in gedoe, zijn onevenredig banger voor verlies dan dat ze uitkijken naar winst, onderschatten toekomstige kosten, of zien op tegen een verbouwing.

Ontzorgen?

De impact van gedoe kan worden verkleind door mensen te ontzorgen. Dit kan op het gebied van organisatie door bijvoorbeeld alle activiteiten rondom woningverduurzaming bij één loket onder te brengen. Ook kunnen concrete diensten helpen om het gedoe te verminderen. In dit onderzoek werden verschillende concepten voorgelegd, tegen verschillende (realistische) prijzen. Hieruit blijkt dat mensen willen worden ontzorgd, maar niet tegen elke prijs.

In de infographics zijn mogelijkheden opgenomen voor het ontzorgen van woningeigenaren door zowel gemeentes als aanbieders van verduurzamingsoplossingen:

Via de gemeente:

 • Eén loket bij de gemeente voor alle informatie over verduurzaming
 • Actief aanbieden op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld bij een verbouwing)
 • Duidelijk communiceren van positieve effecten van verduurzaming
 • Eenvoudig maken van onder andere vergunningaanvragen en subsidieregelingen
 • Bied handelingsperspectieven en laat de verschillende opties zien
 • Zorg voor een flexibel aanbod om te worden ontzorgd
 • Bied duidelijke opties aan en laat zien wat de effecten zijn per optie.

Via ondernemers:

 • Herken de vervelende klus en bied daar mogelijkheden aan om te ontzorgen
 • Zorg voor een snel en gemakkelijk traject
 • Geef advies op maat door middel van een quickscan
 • Bied combi-deals aan
 • Maak een compleet plan met duidelijke stappen.

Groen gemak in de gemeenteGemakkelijk groen ondernemen

Overige informatie

Author(s) Vries, G. de Kooger, R.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P10568
Document type Rapport
Number of pages 41
Full text available