Groen betalen is ook groen halen. Een hogere waardering van aantoonbare levering van groene energie

Auteur(s): Veen, A. van der Huitema, G.B. Wijbrandi, W.E. Westerga, R.S.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

LABELS_report_Groen betalen is ook groen halen (Laatst aangepast op: 2021-06-16 08:46:21)

Labels voor aantoonbare levering groene stroom

Al enige tijd bestaat er een systeem van certificaten om verschil in grijze of groene energie aan te duiden. In de certificaten is echter niet vastgelegd wanneer deze energie is opgewekt. Het kan dus zijn dat de afnemer op een bepaald moment fossiele energie gebruikt en toch groene certificaten krijgt. Door in ieder geval het tijdstip van opwek toe te voegen en het mogelijk maken dit te koppelen aan het moment van gebruik, krijgt de afnemer daadwerkelijk wat hij vraagt én kan meerwaarde worden gecreëerd, wat zal bijdragen aan de energietransitie. We noemen dit het ‘labelen van energie’.

In het huidige systeem met certificaten wordt groene stroom voorzien van Garanties van Oorsprong (GvO). Alle andere soorten opwek, inclusief fossiele bronnen, krijgen een certificaat van oorsprong (CvO). Deze certificaten beschrijven de bron en de hoeveelheid opgewekte energie. In dit systeem klopt de balans op langere termijn wel, maar als je echt wilt weten of je groene stroom hebt gekregen, zal de tijd waarop de groene energie daadwerkelijk wordt ingevoed in het elektriciteitssysteem moeten worden bijgehouden. Hiermee kunnen de momenten van opwek en afname aan elkaar worden gekoppeld.

Waarom gelabelde energie?

Op dit moment bestaan de energiehandel en de certificatenhandel los van elkaar (waarbij er dus wel een balans aanwezig is). Met het toevoegen van het moment van opwek wordt het ook mogelijk om een directe koppeling te maken tussen de energiehandel en de certificatenhandel. Het is dan mogelijk om energie met het bijbehorende certificaat te kopen. Dit maakt het mogelijk om de certificatenmarkt transparanter en meer liquide te maken. Het labelen van energie biedt een aantal belangrijke voordelen:

  • Transparantie van geleverde energie creëert een toenemende vraag naar groene stroom en versnelt daarmee de energietransitie.
  • Het labelen van energie zal waarschijnlijk al snel leiden tot een hogere waardering van groene energie.
  • Nieuwe energiediensten worden mogelijk: er ontstaat meer prijsdifferentiatie.
  • Kleine groene opwekkers kunnen deelnemen aan de energiemarkten.
  • Opslag en conversie worden onderdeel van de energieproducten en diensten.

In dit rapport wordt het concept van labelen toegelicht. Het LABELS-concept biedt oplossingen in verschillende stadia van de energietransitie: op de korte termijn kan het leiden tot betere inpassing van lokale duurzame productie. Op de langere termijn kan het ook op landelijk niveau leiden tot (impliciete) inzet van flexibiliteit. Over de hele lengte van de transitie voegt het concept extra waarde toe aan duurzame energie.

Overige informatie

Author(s) Veen, A. van der Huitema, G.B. Wijbrandi, W.E. Westerga, R.S.
Published by TNO
Report number n.v.t.
Document type Rapport
Number of pages 8
Full text available