Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner – Analyse van de module Energie WoON 2012

Auteur(s): Tigchelaar, C. Leidelmeijer, K.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Sinds 1995 wordt door het ministerie van BZK elke 5 tot 6 jaar een uitgebreid onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad uitgevoerd als onderdeel van de kwalitatieve Woning Registratie (KWR) en later het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het ministerie heeft in 2012 veldwerk laten uitvoeren voor de module Energie 2012. De gegevens van 4.800 woningopnames en daaraan gekoppelde enquêtes zijn vastgelegd in een analysebestand en gekoppeld aan andere gegevensbronnen. De opname en de enquête samen geven een unieke, gedetailleerde inkijk in de achtergronden van het energiegebruik in woningen. Door de lange historie zijn trends in zowel technische eigenschappen van de woning als ook in gedrag goed zichtbaar. In deze publicatie geven ECN en RIGO een weergave van de analyses die zij in opdracht van het ministerie van BZK hebben uitgevoerd op de energiemodule. Hierbij komen alle facetten van het WoON-bestand aan de orde. Het rapport gaat onder andere in op trends in energielabels, energiebesparende maatregelen, energiegedrag en –gebruik, woonlasten, investeringen en besparingspotentieel. Op basis van de analyses zijn conclusies en aanbevelingen voor beleid uitgewerkt.

Overige informatie

Author(s) Tigchelaar, C. Leidelmeijer, K.
Published by ECN Beleidsstudies
Report number ECN-E--13-037
Document type ECN rapport
Number of pages 152
Full text available