Doorbreek de lock-in van het energiebeleid voor de zware industrie

Auteur(s): Dril, A.W.N. van
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

In de energie-intensieve industrie wordt steeds breder de noodzaak tot verduurzaming erkend. Toch zijn er allerlei belemmeringen waardoor grote stappen achterwege blijven. In deze policy brief worden de oorzaken geanalyseerd en wordt een richting aangegeven om deze beleidsmatige “lock-in” te doorbreken. Dit stuk is een aanzet voor de discussie die in Nederland gevoerd moet worden. Waarom? Omdat de Nederlandse zware industrie niet kan worden genegeerd bij het werken aan een duurzame energietoekomst. Sterker nog, Nederland kan zich niet veroorloven om aantrekkelijke oplossingen en kansen te laten liggen.

Overige informatie

Author(s) Dril, A.W.N. van
Published by ECN Beleidsstudies
Report number ECN-O--15-031
Document type Overig
Number of pages 8
Full text available