De rol van gemeenten in de transitie naar aardgasvrij en keuzevrijheid voor consumenten: Lekker warm, zonder aardgas

Auteur(s): Huygen, A.E.H.
Downloads

Afscheid nemen van het aardgas is een rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Gemeenten spelen hierin een
centrale rol als aanjager en regisseur. Deze rol kunnen ze alleen goed vervullen als zij nauw samenwerken met hun inwoners, lokale burgerinitiatieven, bedrijven en andere betrokkenen.

Keuzevrijheid van bewoners voor alternatieve warmteconcepten is de beste manier om te komen tot innovaties en kostendalingen. Draagvlak creëren en het
enthousiasmeren van burgers zijn cruciale succesfactoren in de energietransitie.

Overige informatie

Author(s) Huygen, A.E.H.
Published by ECN part of TNO
Report number
Document type White paper
Number of pages 28
Full text available

Gerelateerde Publicaties