Contouren van een routekaart waterstof

Auteur(s): Gigler J. Weeda, M.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

De aandacht voor waterstof als energiedrager is internationaal sterk in opmars en ook nationaal gebeurt er veel op dit terrein. Nederland kent momenteel ruim 100 waterstofinitiatieven die zich in diverse stadia van ontwikkeling bevinden en dat aantal groeit. In de uitwerking van de transitiepaden van de Energie-agenda komt waterstof, naast allerlei andere duurzame en klimaatneutrale opties, naar voren als een van de pijlers van de energietransitie.

Om meer zicht te krijgen op de rol die waterstof voor de energietransitie kan hebben en de stappen die moeten worden genomen op weg naar realisatie, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het TKI Nieuw Gas (Topsector Energie) gevraagd om de regie te nemen bij het opstellen van een Routekaart Waterstof. Dit document, dat in samenwerking met het TKI Energie & Industrie is opgesteld, beschrijft de contouren van zo’n routekaart. Bij de totstandkoming ervan is dankbaar gebruik gemaakt van de input van ca. 150 personen en organisaties.

Overige informatie

Author(s) Gigler J. Weeda, M.
Published by Topsector Energie
Report number
Document type Report
Number of pages 106
Full text available