Fact sheets

TNO EnergieTransitie ontwikkelt en reviewt periodiek technische informatiebladen over energie- en emissiereductietechnologieën die mogelijk van toepassing zijn voor Nederland (en andere EU-landen). De fact sheets bevatten goed gedocumenteerde en up-to-date techno-economische gegevens met verwijzing naar diverse prominente bronnen. De gegevens in de fact sheets worden toegepast in verschillende interne (energie) modellen en kunnen ook worden gebruikt als referentiebron voor andere deskundigen die in het veld werkzaam zijn. De fact sheets staan in een gestandaardiseerd format (in het Engels), met een beschrijving van de technologie, technische dimensies, kostengegevens (€ 2015), energie in- en -outputs en emissies voor de jaren 2020 (of 2019), 2030 en 2050.

Filter