Public support and public participation in land based photovoltaic solar parks in the Netherlands

Authors: Peuchen, R.A. Gamboa Palacios, S. Dreijerink, L.
Related subjects:
Downloads

De aanleg van grondgebonden zonneparken is de laatste jaren in Nederland enorm gegroeid. Tot en met 2018 zijn ongeveer 65 parken gerealiseerd. Bovendien staan er nog eens honderden zonneparken in de planning om de komende jaren ontwikkeld te worden. De ervaring met ruimtelijke (energie)projecten, vooral met windturbines, leert dat omwonenden deze plannen kunnen steunen maar dat er ook weerstand kan ontstaan. Bewoners kunnen bij wijze van spreken een project maken of breken. Het doel van dit onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in de perceptie van burgers op grondgebonden zonneparken met een focus op de huidige aandacht voor draagvlak en burgerparticipatie bij zonneparkprojecten op land. Aan de hand van een online inventarisatie van gerealiseerde projecten in Nederland, een wetenschappelijke literatuurstudie en tien expertinterviews, geven we inzicht in welke factoren van invloed zijn op draagvlak en publiek participatie. Daarnaast geven we een overzicht van het Nederlandse beleid inzake zonneparken en hoe publieke participatie in dit beleid is meegenomen.

Additional information

Author(s) Peuchen, R.A. Gamboa Palacios, S. Dreijerink, L.
Published by ECN part of TNO
Report number TNO 2019 P10360
Document type Report
Number of pages 57
Full text available