Hieronder vindt u het voorlopig programma voor het congres “De mens centraal in de energietransitie”. In mei volgt het volledige programma.

Tijdens het congres komen de volgende hoofdthema’s aan bod:

Duurzame energie-opwek heeft impact op de directe leefomgeving van Nederlanders. Hoe brengen we de betrokken burger en de verantwoordelijke overheid samen bij de plannen en uitvoering van duurzame energie-opwek? Hoe kunnen we de energietransitie op lokaal niveau op een eerlijke en sociale manier vormgeven?

Beslissingen hebben effecten in alle lagen van een bedrijf of industrie. Hoe kunnen bedrijven, samen met alle werknemers, en eventueel samen met andere bedrijven, de stap maken naar verduurzaming?

Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind vragen om flexibiliteit in het energiesysteem. Hoe komen burgers en leveranciers van energiediensten samen tot een nieuwe manier van energieconsumptie die daarop aansluit?

Om de gebouwde omgeving duurzaam te maken en de aardgasvrije wijken te realiseren, is participatie van bewoners essentieel. Op welke manieren kan deze samenwerking tot stand komen tussen uitvoerders, bewoners en gemeentes? En hoe kan de verduurzaming op een eerlijke manier worden gerealiseerd en energiearmoede worden bestreden?

Een succesvolle energietransitie vraagt om aanpassingen in het dagelijkse leef- en consumptiepatroon van burgers. Hoe ziet die toekomst eruit? En welke rol kunnen, mogen of moeten beleidsmakers en bedrijven hierin spelen?

Dagvoorzitter: Michiel Hulshof

Donderdag 16 juni

10:00 Ontvangst en registratie
11:00 Opening dagvoorzitter en welkom

 • Nicole de Koning – trekker kennisprogramma sociale innovatie bij TNO
 • Maarten van Gaans Gijbels – gedeputeerde Provincie Limburg

11:30 Keynote speaker – Stefaan van Dist
12:00 Plenaire discussie – Hoe zetten we de mens centraal?
12:30 Lunch
13:30 Parallelle presentaties:

 • 13:30-14:00
  Omgevingsparticipatie en ketenvergroening
  Mark Verheijen – bestuursadviseur Verduurzaming Industrie en clusteraanpak Klimaatakkoord (Chemelot) en Kevin Broecks – onderzoeker (TNO)

 • 14:00-14:30
  Werknemers en verduurzaming
  Jan Jansen – director CoE-energy (Sibelco)

 • 14:30-15:00
  Verduurzaming van de brouwerij, met oog voor werknemer en omgeving
  Jan Paul Rutten – directeur (Gulpener)
 • 13:30-14:15
  Nationaal consortium Go-E: Slimme energiediensten voor consumenten
  Annemarie Mink – social innovation designer (TNO) + Daphne Geelen – Innovatiemanager (Enexis Netbeheer)

 • 14:15-15:00
  EU-project Bright: Citizen en Consumer engagement voor slimme energiediensten
  Joke Kort – senior onderzoeker citizen and consumer engagement (TNO)
 • 13:30-14:00
  Klantreis aardgasvrij wonen: bewonerservaringen met werkzaamheden achter de voordeur
  Jaap Drooglever – Trekker bewonerspoor Programma Aardgasvrije wijken (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Renee Kooger – onderzoeker bewonersparticipatie (TNO)

 • 14:00-14:30
  Bewonersparticipatie bij wijkvernieuwing Oude Egge
  Hans van der Broeck (projectleider Oude Egge Brunssum, woningcorporatie Weller)

 • 14:30-15:00
  Samen aan de slag naar aardgasvrij
  Nicole de Koning – senior consultant sociale innovatie (TNO)
  Arnold Burger co-founder-consultant (The Earlybirds)
 • 13:30-14:00
  Beleving van windenergie door omwonenden
  Ruben Peuchen – onderzoeker energietransitie (TNO)

 • 14:00-14:30
  Verdelen van lusten en lasten
  Andres Bauer – bestuurslid Zuiderwind

 • 14:30-15:00
  Lokale energiecoöperaties voor een kleine beurs
  Jurjen van Asperen – bestuurslid coöperatie Heerlen duurzaam
 • 13:30-14:00
  Gedragsonderzoek in de context van klimaatbeleid gericht op duurzamere leefstijlen
  t.b.d. (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

 • 14:00-14:30
  De rol van het individu bij consumptievermindering
  Geerte Paradies – senior onderzoeker energie en gedrag (TNO)

 • 14:30-15:00
  Draagvlak voor klimaatbeleid in een notendop: wat weten we al?
  Melanie Klosters – onderzoeker burgerparticipatie & draagvlak (TNO)

15:00 Pauze met inspiratiewandeling
16:00 Parallelle sessies:

16:00-17:00 Workshop
Aanpak energy efficiency in bedrijven vanuit de praktijk
Suzanne Brunsting – senior onderzoeker (TNO)
Margriet van Lidth de Jeude – associate researcher (TNO)

16:00-17:00 Workshop
PED-design en citizen engagement
Cyril Tjahja –
onderzoeker design en sociale innovatie (TNO)

16:00-17:00 Workshop
De energieke gemeente: praktische tool voor bewonersparticipatie
Renee Kooger – onderzoeker bewonersparticipatie (TNO)

 • 16:00 presentatie
  Radicale participatie
  Ron Cörvers – associate professor governance for sustainable development and program leader Fair and Smart Data – the Currency for Global Sustainability (Maastricht Sustainability Institute)

 • 16:30 presentatie
  Meer dan maatschappelijke weerstand: De rol van overheden binnen de controverse rondom windpark N33
  Elisabeth van de Grift – onderzoeker (TNO)

16:00-17:00 Workshop
Schrijf je eigen klimaatnarratief
Luise Schlindwein – onderzoeker leefstijlverandering & consumentengedrag (TNO)
Caroline van Ooij – onderzoekers leefstijlverandering & energiearmoede (TNO)

17:00 Afsluiting en borrel
18:00 Diner

Vrijdag 17 juni​

08:30 Ontvangst en registratie
09:00 Opening dagvoorzitter
09:10 Keynote spreaker – Heleen de Coninck (TU Eindhoven)
10:00 Pauze
10:30 Parallelle sessies:

 • 10:30-11:00
  Aanleg voor transitie: van laveren naar navigeren in besluitvorming over energie-infrastructuur
  Douwe Truijens – Scientist innovator (TNO)

 • 11:00-11:30
  Samen verduurzamen
  Claire Schreurs – Energy & Sustainability Manager (Smurfit Kappa)

 • 11:30-12:00
  Samenwerking op bedrijventerreinen
  Marit Sprenkeling (TNO)
  Jaara Bijvoet (TNO)

10:30-12:00 Workshop
Citizen en Consumer engagement en het ontwikkelen van slimme energiediensten.
Nicole de Koning – senior consultant sociale innovatie (TNO)

 • 10:30-11:00
  Jongeren en de energietransitie
  t.b.d

 • 11:00-11:30
  Hoe redden we de wijkaanpak?
  Casper Tigchelaar – senior onderzoeker energiebeleid in de gebouwde omgeving (TNO)

 • 11:30-12:00
  Samenwerkingsverband woningcoöperaties Limburg – de bewoner centraal
  Richard van Gemert – programmamanager C8 Kraamkamers

10:30-12:00 Workshop
Beleving bewoners bij wind- en zonneparken
Peter de Jong – Programmaleider duurzame energieproductie (Natuur & Milieu) 
Ruben Peuchen – Onderzoeker Energie Transitie Studies (TNO)

 • 10:30-11:00
  Lifestyle change by system change: een systeemblik op de consumptie van kleding
  Laurie Hermans – onderzoeker leefstijlverandering & groepsgedrag (TNO)

 • 11:00-11:30
  Een persoonlijk CO2-budget: een serieuze optie of slechts een bron voor inspiratie?
  Joost Gerdes – onderzoeker energietransitie (TNO)

 • 11:30-12:00
  Overheidscommunicatie door de jaren heen
  Sibolt Mulder – beleidsadviseur duurzaam mobiliteit (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

12:00 Lunch
13:00 Energiearmoede in Limburg – wetenschap en praktijk, met paneldiscussie

 • Koen Straver (TNO)
 • t.b.d. (Provincie Limburg)

14:30 De Speld reflecteert op ‘De mens centraal in de energietransitie’
15:00 Afsluiting door dagvoorzitter
15:15 Borrel