Inschrijving voor dit congres is gesloten

De energietransitie is een enorme opgave, die doorwerkt tot in alle huiskamers. De mens is daarom minstens even belangrijk als de techniek. In de provincie Limburg heeft men dit aan den lijve ondervonden toen de kolenmijnen in de jaren’70 werden gesloten. De impact voor bedrijven en de levens van bewoners in de provincie en ook daarbuiten was enorm en vroeg om grote aanpassingen. Ook de huidige energietransitie brengt grote veranderingen met zich mee en vraagt om aanpassingen van iedereen. TNO en Provincie Limburg willen laten zien hoe dit vorm kan krijgen, met de mens centraal in de energietransitie.

We nodigen u graag uit om te leren, actief deel te nemen en in gesprek te gaan tijdens het congres “De mens centraal in de energietransitie”. Een deel van het congres zal ook online te volgen zijn via een live-stream. Voertaal is Nederlands.

Datum:
Donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022

Locatie:
Provincie Limburg
Het Gouvernement
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Bekijk hier het programma 

Kennisinstituut TNO en Provincie Limburg leggen de verbinding

De onderzoeksgroep ‘sociale innovatie’ van de unit energietransitie van TNO zet de mens centraal in de realisatie van de energietransitie. Niet alleen individuen, maar ook groepen burgers en bedrijven, bestuurders van gemeenten, provincies, landen en de EU zullen keuzes moeten maken. Wat zijn de effecten van keuzes? Hoe betrekken we elkaar om tot efficiënte en eerlijke oplossingen te komen?

De nieuwste onderzoeksresultaten op het gebied van sociale innovatie combineren we tijdens dit congres met praktijkverhalen uit Limburg en inzicht op daaraan gerelateerde beleidsopgaven. Bedrijven, beleidsmakers en onderzoekers delen de laatste inzichten en ervaringen en gaan in gesprek over uitdagingen en kansen. Zo komen de theorie en de praktijk samen tijdens het congres “De mens centraal in de energietransitie”, met als doel tot een eerlijke energietransitie te komen en deze te versnellen.